Lilijka Harcerska

Lilijka

LILIJKA  – Symbol światowego scoutingu

  1. Symbol czystości i niewinności;
  2. Dawniej umieszczana na igle kompasu wskazywała podróżnym drogę, a dziś ma nam harcerzom wskazywać drogę przez życie;
  3. Trzy płaty lilii złączone razem symbolizują złączonych zuchów, harcerzy i wędrowników;
  4. Na węźle znajdują się litery ZHR – nazwa naszej organizacji;
  5. Na płatach lilii znajdują się litery ONC, symbolizujące stare filareckie hasło – Ojczyzna, Nauka, Cnota    (do filaretów należał  między innymi Adam Mickiewicz)