Krzyż Harcerski

Krzyż Harcerski został zaprojektowany przez ks. Witolda Lutosławskiego w 1912 roku. W jego kształt wplecionych jest szereg symboli, poprzez które zobowiązuje noszących go druhów i druhny do wytrwałej pracy nad sobą i przypomina przy każdym nań spojrzeniu o harcerskich ideałach.
krzyz
Kształt Krzyża Harcerskiego jest wzorowany na najwyższym polskim odznaczeniu wojskowym Virtuti Militari, przyznawanym za bohaterstwo okazane na polu chwały.

Ramiona krzyża oplata WIENIEC – upleciony z LIŚCI DĘBOWYCH (symbolizujących męstwo, jakie harcerz powinien okazywać pracując nad sobą zmieniając świat) oraz LIŚCI LAUROWYCH (symbolizujących przyszłe zwycięstwo w tej pracy).

Centralną część krzyża zajmuje OKRĄG – symbol doskonałości, a w niego wpisana jest LILIJKA – symbol czystości. Tak jak przed wiekami igły magnetyczne w żeglarskich busolach wyznaczające północ i wskazująca żeglarzom drogę sporządzane były właśnie w kształcie lilijki, tak dzisiaj wskazuje ona harcerzom niezmienny kierunek harcerskich ideałów. Umieszczenie lilijki na harcerskim krzyżu świadczy także o przynależności harcerstwa polskiego do wielkiej rodziny skautowej. Od lilijki we wszystkie strony rozchodzą się PROMIENIE, zobowiązujące wszystkich harcerzy do propagowania ideałów harcerskich w świat.

Poziome ramiona krzyża zawierają napis "CZUWAJ". Jest to pozdrowienie wszystkich polskich harcerzy, nawiązujące do tradycji rycerskich, z których wiele harcerstwo czerpie. Tym hasłem pozdrawiali się dawniej pełniący straż rycerze, by nawzajem się wesprzeć i przypomnieć o obowiązkach w chwili słabości. Również harcerze przypominają sobie w ten sposób o obowiązku nieustannego doskonalenia się, walki z własnymi słabościami oraz złem świata otaczającego. 

Ponadto ramiona krzyża pokryte są wieloma maleńkimi kropkami – licznymi jak ZIARNA PIASKU, które przypominają o liczności harcerskiej (i skautowej) rodziny, oraz uświadamiające, jak wiele dobrych uczynków winien dokonać harcerz.