Sznury funkcyjne

Element umundurowania harcerskiego. Jego kolor, faktura i sposób noszenia świadczą o funkcji, jaką w naszej organizacji pełni członek.

Sznur funkcyjny jest noszony przez osoby posiadające odpowiednią funkcję. Rodzaj, sposób noszenia i kolorystyka odpowiadające danej funkcji są definiowane przez regulamin ZHR.

Sznur jest oznaką godności i służby, dlatego wiele środowisk buduje wokół niego odpowiednią obrzędowość , tak jak ceremonie nadawania, przekazywania czy zdawania, związane bezpośrednio z obejmowaniem bądź zdawaniem funkcji. Znaną praktyką jest, że szefowie jednostek przekazują sznury swoim następcom, co podkreśla ich więź. Sznurów nie nosi się do ubrań cywilnych.

Oprócz znaczenia symbolicznego, sznury posiadają wartość praktyczną. Niekiedy przydają się one podczas zajęć lub pionierki, a także pozwalają na szybkie skorzystanie z gwizdka.

Sposoby noszenia sznuru 

Metoda założenia sznura jest bardzo ważna, gdyż razem z kolorem i fakturą linki wyraża funkcję, jaką pełni członek. Te same sznury noszone na różne sposoby mogą oznaczać zupełnie inne funkcje. Sznury gładkie i plecione mogą być noszone na mundurze na trzy różne sposoby:

400px-Sznur_spod_ramienia.svg 

SPOD RAMIENIA 

pętlę sznura przekłada się przez ramię i zapina pod lewym naramiennikiem, co zapobiega jego zsuwaniu.

 

300px-Sznur_z_ramienia.svg 

Z RAMIENIA

sznur przymocowuje się do lewego naramiennika tak, że dwie linki zwisają swobodnie z przodu lewego ramienia.

 

 

500px-Sznur_z_szyi.svg 

Z POD KOŁNIERZA

przebiega wokół szyi pod kołnierzem, ale na chuście.

Sznury obozowe

Niekiedy uzupełnieniem sznurów oznaczających funkcje śródroczne jest stosowanie sznurów dla funkcji obozowych. Były one przewidywane przez przedwojenne regulaminy mundurowe, celem odróżnienia funkcji stałych od obozowych. Stosowane są do dzisiaj na obozach organizowanych przez środowiska, które w prostej linii pochodzą ze środowisk przedwojennych, mimo iż współcześnie nie są przewidywane przez regulaminy prawie żadnej organizacji harcerskiej. Obecnie zachowały się tylko w Regulaminie Mundurowym Organizacji Harcerzy z ZHP poza Granicami Kraju.

Upinanie sznurów. Suwaki/Beczki

big_Suwak_harcerski_funkcyjny_skrzany_-_grupowo

Sznury pojedyncze i plecione, noszone spod i z ramienia są związane węzłem beczkowym (czasem kilkoma) niedaleko spinki, w 1/4 – 1/5 długości sznura. Dzięki temu, linka jest wygodnie upięta i nie przeszkadza w poruszaniu się. Sznurów noszonych z szyi nie wiąże się, chyba że mundur nie posiada naramienników – wtedy węzeł umieszcza się w rozcięciu kołnierza, a końcówka sznura chowana jest pod bluzę.

Węzły również wskazują na funkcję pełnioną przez członka. Stosuje się np. węzły w innym kolorze niż reszta linki. W takim wypadku, beczkę po prostu przyszywa się do reszty linki. Beczki / sówaki stosowane w ZHR wykonywane są ze skórzanych plecionek, których końce połączone są metalowym nitem. Zakłada się je na całą pętlę, wtedy nie ma potrzeby wiązania sznura, albowiem suwak utrzymuje sznur w wygodnej formie.

Węzłów i suwaków noszonych na jednym sznurze może być więcej. Wtedy nie ma znaczenia kolejność, ale ilość węzłów i tych samych suwaków. Niektóre środowiska hołdują zasadzie, że zamiast nosić na sznurze suwak o tym samym kolorze co linka, dowiązuje się jeszcze jeden węzeł.

OZNACZENIA FUNKCJI PEŁNIONYCH W ZHR

DRUŻYNA

 • ZASTĘPOWY –         brązowy sznur spod ramienia;
 • PRZYBOCZNY       zielony sznur spod ramienia;
 • DRUŻYNOWY       granatowy sznur spod ramienia;
 • DRUŻYNOWY GROMADY ZUCHOWEJ        błękitny sznur spod ramienia.

SZCZEP

 • SZCZEPOWY        granatowy sznur z ramienia.

KRĘGI HARCERSTWA STARSZEGO

 • PPROWADZĄCY KRĄG  – sznur        granatowy ze srebrnym suwakiem z ramienia
 • W-CE PROWADZĄCY – sznur        granatowy ze srebrnym suwakiem z pod kołnierza

KOMENDA HUFCA

 • HUFCOWY        srebrny sznur z ramienia;
 • ZASTĘPCA HUFCOWEHO        srebrny sznur z ramienia;
 • CZŁONEK RADY HUFCA        srebrny sznur z pod kołnierza.

KOMENDA OBWODU

 • PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OBWODU – biały sznur ze srebrnym suwakiem z ramienia;
 • Z-CA PRZEWOODNICZĄCEGO OBWODU – biały sznur ze srebrnym suwakiem spod ramienia;
 • CZŁONEK ZARZĄDU OBWODU  – biały sznurze srebrnym suwakiem z pod kołnierza.

KOMENDA CHORĄGWI

 • KOMENDANT CHORĄGWI        złoty sznur z ramienia;
 • Z-CA KOMENDANTA CHORĄGWI –        złoty sznur spod ramienia;
 • CZŁONEK KOMENDY CHORĄGWI       złoty sznur z pod kołnierza.

ZARZĄD OKRĘGU

 • PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OKRĘGU – biały sznur z ramienia,
 • Z-CA PRZEWOODNICZĄCEGO OKRĘGU – biały sznur spod ramienia,
 • CZŁONEK ZARZĄDU OKRĘGU – biały sznur z pod kołnierza

NACZELNICTWO ZHR

 • NACZELNIK HARCERZY –        skórzany sznur z ramienia;Sznur
 • Z-CA NACZELNIKA        skórzany sznur spod ramienia;
 • CZŁONEK NACZELNICTWA  –     skórzany sznur z pod kołnierza.

GŁOWNA KWATERA ZHR

 • PRZEWODNICZĄCY ZHR – biały pleciony sznur z ramienia,
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO ZHR – biały pleciony sznur spod ramienia,
 • CZŁONEK GŁÓWNEJ KWATERY – biały pleciony sznur z pod kołnierza

RADA DUSZPASTERSKA ZHR

 • PRZEWODNICZĄCY RADY DUSZPASTERSKIEJ ZHR – KAPELAN NACZELNY ZHR      fioletowy sznur z ramienia;
 • KAPELAN ORGANIZACJI HARCERZY ZHR – sznur       fioletowy spod ramienia ze skórzanym suwakiem;
 • KAPELAN OKRĘGU – sznur        fioletowy spod ramienia z białym suwakiem;
 • KAPELAN CHORĄGWI – sznur        fioletowy spod ramienia ze złotym suwakiem;
 • KAPELAN HUFCA – sznur        fioletowy spod ramienia ze srebrnym suwakiem;
 • KAPELAN OBWODU, SZCZEPU, DRUŻYNY – sznur        fioletowy spod ramienia.

NACZELNA KOMISJA REWIZYJNA ZHR

 • PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ ZHR – biały, pleciony sznur z amarantową beczką z ramienia;
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI REWIZYJNEJ ZHR – biały, pleciony sznur z amarantową beczką spod ramienia;
 • CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ ZHR – biały, pleciony sznur z amarantową beczką z szyi.

NACZELNY SĄD HARCERSKI ZHR 

 • PRZEWODNICZĄCY SĄDU HARCERSKIEGO ZHR – biały, pleciony sznur z zielonym suwakiem z ramienia;
 • Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO SĄDU HARCERSKIEGO ZHR– biały, pleciony sznur z zielonym suwakiem spod ramienia;
 • CZŁONEK SĄDU HARCERSKIEGO ZHR – biały, pleciony sznur z zielonym suwakiem z szyi.

W przypadku pełnienia jednocześnie kilku funkcji na mundurze noszone jest oznaczenie funkcji najwyższego szczebla.