Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym swoim życiem pełnić służbę Bogu i Polsce nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.