Rotmistrz Witold Pilecki

Już nie rotmistrz, lecz pułkownik. Awans dla Witolda Pileckiego!

Za stroną www.pilecki.ipn.gov.pl

 

Witold Pilecki, decyzją Ministra Obrony Narodowej z 5 września 2013 r., otrzymał nominację pośmiertną na stopień pułkownika. Z wnioskiem w tej sprawie wystąpiła Federacja Stowarzyszeń Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Federacja swój wniosek umotywowała potrzebą oddania szacunku i uznania roli, jaką spełnił Witold Pilecki, szczególnie jako żołnierz, w tworzeniu fundamentu przyszłej III Rzeczypospolitej Polskiej – jak napisano w oficjalnym piśmie z 2 września 2013 r. do Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Federacja skupia w swoich szeregach 17 organizacji kombatanckich, w tym Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Wolność i Niezawisłość czy Szare Szeregi. Dotychczasowy stopień wojskowy Pileckiego to rotmistrz w kawalerii, odpowiednik kapitana w piechocie. Trwają prace na warszawskiej Łączce, gdzie może spoczywać ciało Pileckiego, zamordowanego w 1948 r., a także przygotowania do wręczenia wyższej nominacji.

 

Plan zdobycia przez Drużynę imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego

Rotmistrz W. Pilecki1. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do zdobywania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Uchwałą Rady 1 Próbnej Maszewskiej Drużyny Harcerzy „Białe Wilki” nr 1/2015 Drużyna postanowiła przystąpić do Kampanii Patron. Postanowiliśmy, że Patronem Drużyny będzie Rotmistrz Witold Pilecki. Kampania Patron będzie trwała od 11.11.2015 roku do 25.05.2016 roku.

Rada Drużyny, Drużynowy

2. Wniosek do Komendy Hufca o zatwierdzenie planu Kampanii.

Rada 1 Próbnej Maszewskiej Drużyny Harcerzy „Białe Wilki” zwróci się z prośbą do Komendy Płockiego Hufca Harcerzy o zatwierdzenie planu Kampanii Patron.

Rada Drużyny, Drużynowy

       3. Cele Kampanii:

 • Przybliżenie Członkom Drużyny sylwetki Rotmistrza Witolda Pileckiego;
 • Kierowanie się ideałami Patrona;
 • Nawiązania kontaktów z żyjącymi członkami Rodziny Patrona;
 • Pamięć o ludziach dzięki, którym żyjemy w wolnej Polsce;
 • Poznanie historii lokalnych miejsc pamięci narodowych, aby ocalić je od zapomnienia;
 • Nauczenie harcerzy odpowiedzialności za środowisko, w którym żyją, uczą się i przebywają  – Koleżanka/Kolega, Zastęp, Drużyna, Szczep, Szkoła;
 • Integracja z harcerzami z różnych środowisk noszących imię Patrona;
 • Nauka dobrego zachowania – szczególnie w miejscach pamięci i podczas uroczystości;
 • Doskonalenie technik harcerskich z nawiązaniem do okresu, w którym działał Bohater;
 • Rozbudzenie zainteresowań z tematu historii II Wwojny Światowej wśród członków Drużyny;
 • Krzewienie postawy patryiotycznej, wychowanie poprzez znajo­mość naszej przeszłości;
 • Podwyższenie technik pracy harcerskiej i własnych kwalifikacji.

4. Zadania dla Kadry i Rady Drużyny:

Lp.

Zadanie

Termin

Odpowiedzialny

1

Podjęcie uchwały przez Radę Drużyny o imieniu Drużyny.

28.10.2015

Rada Drużyny

2

Plan Kampanii Patron.

07.11.2015

Drużynowy

3

Sporządzenie pisma Rady Drużyny do Komendy Hufca

07.11.2015

Drużynowy

4

Otwarcie Kampanii w trakcie uroczystości 11 listopada

11.11.2015

Drużynowy

5

System kontroli zastępów.

Cały okres Kampanii

Przyboczny

6

Kominek historyczny – gawęda.

11.11.2015

Drużynowy

7

Konkurs plastyczny „Plakietka Drużyny”.

Listopad – Grudzień 2015

Przyboczny

8

Cykl zbiórek – Żołnierze Wyklęci – Rotmistrz Witold Pilecki

Cały okres Kampanii

Przyboczny

9

Ogłoszenie konkursu na prezentację multimedialną o Rotmistrzu Pileckim

25.11.2015

Przyboczny

10

Zdobywamy Plakietkę Drużyny/Stworzenie karty z wymaganiami na plakietkę

Styczeń – luty 2016

Drużynowy / Przyboczny

11

Organizacja konkursu – wystawy na temat Rotmistrza Witolda Pileckiego

06.04.2016

Przyboczny

12

Wyjazdowe spotkanie Drużyny z Członkiem Rodziny Rotmistrza

W czasie ferii zimowych

Drużyna

13

Śladami Rotmistrza – wyjazd /biwak do Warszawy

25-27.03.2016

Drużynowy

14

Biwak drużyny – jako podsumowanie okresu Kampanii

20-22.05.2016

Drużynowy

15

Pismo Rady Drużyny o zakończeniu Kampanii Patron

15.05.2016

Rada Drużyny

16

Wieczornica na temat Rotmistrza Witolda Pileckiego z członkami Komendy Hufca, zakończenie Kampanii, nadanie imienia.

25.05.2016

Cała Drużyna

17

Ustanowienie dnia 25 maja Świętem Drużyny

25.05.2016

Przyboczny

18

Pismo Drużynowego o zakończeniu Kampanii Patron

20.05.2016

Drużynowy

    5. Zadania dla Drużyny

1

Manewry sprawdzające wiadomości z technik harcerskich.

22-24.04.2016

Rada Drużyny

2

Kulig drużyny z ogniskiem tematycznym

styczeń 2016

Przyboczny

3

Wyjazd drużyny (<60%) na zimowisko – obrzędowość, nawiązanie Rotmistrz

Luty 2016

Drużynowy

4

Wyjazd drużyny (<60%) do Warszawy – Śladami Rotmistrza

Marzec 2016

Przyboczny

5

Wplecenie w obrzędowość Drużyny postaci Patrona

Listopad – marzec

Rada Drużyny

6.

Stworzenie i prowadzenie na bieżąco na stronie internetowej Drużyny www.1mdh.pl – zakładki informującej o przebiegu Kampanii Patron

W trakcie kampanii

Drużynowy / Przyboczny

 
    6. Zadania dla Zastępów
 

1

Udział zastępów (<65%) w uroczystościach patriotycznych

11.11.15; 3.05.16

Wszystkie Zastępy

2

Konkurs plastyczny „Plakietka Drużyny” – wykonanie  projektu plakietki, opracowanie sposobu jej zdobywania

Listopad 2015

Wszystkie Zastępy

3

Konkurs „Prezentacja multimedialna o Rotmistrzu Pileckim”

25.11.2015

Wszystkie Zastępy

4

Odszukać i odwiedzić lokalne Miejsca Pamięci Narodowej

W trakcie kampanii

Wszystkie Zastępy

5

Wystawa o Rotmistrzu Pileckim w Szkole w Maszewie

Kwiecień 2016

Wszystkie Zastępy

6

Opracowanie obrzędowości zastępów z uwzględnieniem Patron

Styczeń –Marzec 2016

Wszystkie Zastępy

7

Stworzenie w harcówce stałego kącika pamięci Rotmistrza Pileckiego

W trakcie kampanii

Wszystkie Zastępy

 
7. Wniosek do Komendy Hufca o zamknięcie Kampanii Patron.

Po zrealizowaniu zadań Rada Drużyny zwróci się z prośbą do Komendy Płockiego Hufca Harcerzy o zamknięcie Kampanii Patron. Już teraz  zapraszamy Komendę Hufca do udziału w imprezie podsumowującej realizację zadań Kampanii.

Rada Druży­ny, Drużynowy

8. Praca z Patronem:

 • Stałe utrzymywanie kontaktów z dalszą Rodziną PATRONA
 • Wyjazdy do miejsc związanych z życiem i działalnością PATRONA
 • Organizowanie imprez związanych z PATRONEM
 • Zaliczenie zadań na stopnie i sprawności.