Regulamin pkt. zastępów

Regulamin punktacji i rywalizacji Zastępów

w 1 Próbnej Maszewskiej Drużynie Harcerskiej "Białe Wilki"

w roku harcerskim 2015/2016

1. Postanowienia ogólne.

 1. Punktację zastępów prowadzi Drużynowy i Przyboczny, w przypadku sporu lub niejasności decyzja Drużynowego jest ostateczna.
 2. Aktualny stan punktacji zastępów jest widoczny na stronie drużyny – www.1mdh.pl w zakładce "Punktacja zastępów" i będzie aktualizowany przynajmniej raz na miesiąc.
 3. Drużynowy może dokonywać zmian w Regulaminie PiRZ. Wnioski o takie zmiany można składać na Radzie Drużyny.
 4. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie uczciwej rywalizacji śródrocznej zastępów jest Przyboczny.
 5. Rywalizacja będzie podzielona na 3 etapy:
 • I etap – do  6 lutego 2016 roku;
 • II etap – do 25 czerwca  – wyłoni najlepszy zastęp rywalizacji śródrocznej;
 • III etap – spływ  – wyłoni najlepszy zastęp rywalizacji w czasie spływu (,który posiada oddzielny system punktacji).
 1. Wszystkie zastępy w drużynie biorą udział w rywalizacji.

     2. Nagrody.

 1. Zastęp, który wygra punktację zastępów zostaje najlepszym zastępem w Drużynie i posiada prawo do noszenia miana  "BIAŁEJ WATACHY", otrzyma też na okres pół roku PROPORZEC NAJLEPSZEGO ZASTĘPU (przechodni) oraz ODZNAKĘ NAJLEPSZEGO ZASTĘPU noszoną na mundurze.
 2. Wygranie trzy razy z rzędu rywalizacji o miano „BIAŁEJ WATACHY” powoduje że proporzec przechodzi na własność zastępu, a Drużynowy funduje nowy proporzec dla ciągłości dalszej rywalizacji.
 3. Dla najlepszego zastępu rywalizacji śródrocznej przewidziana jest również nagroda rzeczowa.
 4. Dla najlepszego zastępu rywalizacji w czasie spływu lub obozu letniego przewidziana jest nagroda rzeczowa oraz SPECJALNY DRZEWIEC NA PROPORZEC ZASTĘPU (przechodni), który zastęp będzie posiadał do następnego spływu lub obozu letniego.

     3.  Zasady przyznawania punktów.

 1. Punkty dla zastępów przyznawane są rozkazem raz w miesiącu po przedstawieniu przez zastępowego uzupełnionej książeczki zastępu lub sprawdzeniu przez komendę drużyny elektronicznej książki zastępu na ostatniej zbiórce w miesiącu.
 2. Punkty za biwaki, wyjazdy, zbiórki drużyny przyznawane są rozkazem kończącym daną akcję.
 3. Zadania specjalne będą otrzymywać poszczególne zastępy w zrównoważonych ilościach, minimum raz na miesiąc.

     4. TABELA OCEN I PUNKTACJI DLA ZASTĘPÓW:

Lp.

ZADANIE

KRYTERIA  OCENIANIA

 

PUNKTACJA

OCENIANE

ILOŚĆ PKT.

1

OBECNOŚĆ

Na zbiórce Drużyny

Za harcerza

10

Na zbiórce Zastępu

Za harcerza

5

Na zbiórce Hufca

Za harcerza

15

Na zbiórce Chorągwi

Za harcerza

15

Na wyjazdach

Cały zastęp

5

50% zastępu

3

>50% zastępu

2

Brak zastępu

-5

3

PUNKTUALNOŚĆ

Pierwszy Zastęp na zbiórce

Cały zastęp

5

Spóźniony harcerz na zbiórkę

Za harcerza

-3

4

UDZIAŁ ZASTĘPU LUB CZŁONKÓW ZASTĘPU W WYDARZENIACH

W Mszy harcerskiej

Za harcerza

5

W świętach państwowych i kościelnych

Za harcerza

5

Obstawa Mszy Harcerskiej

Za harcerza

15

Wygranie gry terenowej

Za harcerza

3

Wygrany turniej, konkurs

Za harcerza

3

5

PLAN ZBIÓRKI ZASTĘPU

Oddany na czas bez poprawek

Zastępowy

5

Oddany z poprawkami

Zastępowy

3

Nie oddany na czas, ale oddany

Zastępowy

0

Nie oddany w ogóle

Zastępowy

-5

6

SŁUŻBA

Indywidualna

Za harcerza

10

Stała służba indywidualna

15

Służba całego zastępu

15

Stała służba całego zastępu

20

7

MUNDUR

Noszony w środy w szkole

Za harcerza

10

Brak munduru na zbiórce Drużyny

Za harcerza

-5

Brak munduru na wyjeździe lub uroczystości

Za harcerza

-10

Zbiórka zastępu

Mundur polowy

3

Mundur galowy

5

Brak szacunku dla munduru

Za harcerza

-10

8

ZBIÓRKI ZASTĘPÓW

Nieusprawiedliwiony brak zbiórki

Zastęp i Zastępowy

-25

Usprawiedliwiony brak zbiórki

Zastęp

0

Zbiórka przeprowadzona wg. planu

Zastęp

25

Złożony na czas raport ze zbiórki do Drużynowego lub Przybocznego

Zastępowy

15

9

SPRAWNOŚCI

Jednogwiazdkowe *

Za harcerza

10

Dwugwiazdkowe **

20

Trzygwiazdkowe ***

30

Mistrzowskie M

40

Okolicznościowa

25

Drużyny

30

10

STOPNIE

Zrealizowanie próby na harcerza (zdobycie chusty)

Zamknięte w zastępie

20

Młodzik

35

Wywiadowca

50

Ćwik

75

HO

100

11

POCHWAŁY I NAGANY

Pochwała ustna

Za harcerza

5

Pochwała w rozkazie

10

Nagana ustna

-10

Nagana w rozkazie

-20

12

MUSZTRA

Pojedynczego harcerza

Za harcerza

1-5

Wzorowa musztra zastępu

Cały zastęp

15

13

OBRZĘDOWOŚĆ ZASTĘPU

Każdy obrzęd wprowadzony

Cały zastęp

5

Foto-Blog – zastępu – założenie

10

Harc zastępu

     mądry i wesoły

5

Systematyczne prowadzenie Bloga

Za każdy wpis

5

14

PROPORZEC ZASTĘPU

Projekt i wykonanie

Wykonanie i realizacja

10

Proporzec obecny w terenie

15

Proporzec obecny na zbiórce

10

Brak proporca na wyjeździe

-15

Brak proporca na zbiórce

-10

Zgubienie – utrata proporca

ROZWIĄZANIE ZASTĘPU !

15

SIATKA ALARMOWA

Dobrze działająca

Cały zastęp

10

16

HARCE

Wymyślenie mądrego harcu

Prezentacja

5

Harc na zbiórce lub biwaku

Wykonanie

5

17

ŚPIEW

Śpiewnik drużyny

Za harcerza

5

Znajomość tekstu

Za każdą piosenkę

10

Rozśpiewanie zastępu

Za każdą okazję

5

17

KSIĄŻKA PRACY ZASTĘPU

Założenie

W exelu

10

Regularne prowadzenie

Za zastęp

15

Super pomysł w książce

Za każdy pomysł

15

Nieregularne prowadzenie

Za każdą zaległość

-5

18

ZAJĘCIA

Poprowadzenie zajęć na biwaku lub spływie / obozie

Przygotowanie i prowadzenie

15

19

KRONIKA DRUŻYNY

Wpis

Za wpis

30

Nagłówek w kronice

10

20

SKŁADKI

Zapłacone w terminie

Za harcerza

20

 

Nie zapłacone dłużej jak 30 dni

-10

 

Nie zapłacone dłużej jak 90 dni

Wydalenie z drużyny

21

AKCJA ZAROBKOWA

Pomysłowa

efektywność

100

22

AKTYWNOŚĆ

Zwerbowanie nowego harcerza

Za harcerza

100

Samodzielny wyjazd zastępu  

Temat i realizacja

50

 

Dodatkowe inne działania zastępu

Realizacja

Do 100

23

KAMPANIA PATRON

Znajomość zadań i planu Kampanii

Za harcerza

10

Znajomość biografii Patrona

Za harcerza

10

Aktywność w realizacji zadań

Za harcerza

10


     5.  Postanowienia końcowe:

 1. Niniejszy Regulamin zostaje wprowadzony do użytku rozkazem Drużynowego nr BW/L03/2015 i obowiązuje do zakończenia rywalizacji.
 2. Regulamin  – wersja pdf – Regulamin punktacji i rywalizacji 1 PMDH "BIAŁE WILKI"

OPRACOWAŁ

Drużynowy 1PMDH „BIAŁE WILKI” – pwd. Krzysztof NOWACKI HO

Maszewo Duże 14.11.2015 roku