Stopnie

Stopnie są elementem metody harcerskiej, dzięki której harcerze zostają zmotywowani do samorozwoju. W Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej funkcjonuje 5 stopni harcerskich:


Młodzik (krzyż oksydowany bez oznaczeń)

  • Zdobywany w wieku 11-13 lat
  • Otwierany niezwłocznie po zakończeniu próby na harcerza (nie trwającej dłużej niż 3 miesiące od przyjścia harcerza na pierwszą zbiórkę)
  • Czas trwania próby: 3-4 miesiące

Idea stopnia

Wiem, co to znaczy być harcerzem. Znam Prawo Harcerskie. Jestem gotowy złożyć Przyrzeczenie Harcerskie. Jestem samodzielny i gotowy do służby. Pomagam innym. Odróżniam dobro i zło. Postępuję zgodnie z wskazaniami wiary chrześcijańskiej. Poprzez dobre uczynki staję się coraz lepszy. Jestem dobrym synem, kolegą i uczniem.

Wymagania na stopień młodzika


Wywiadowca (srebrna lilijka na krzyżu)

  • Zdobywany w wieku 12-14 lat
  • Czas trwania próby: 3-6 miesięcy

Idea stopnia

Rozumiem Prawo Harcerskie i zgodnie z nim postępuję w życiu codziennym. Systematycznie uczestniczę w praktykach religijnych Kościoła. Staram się być dobrym harcerzem. Jestem samodzielny. Potrafię zadbać o siebie. Aktywie i odpowiedzialnie uczestniczę w życiu zastępu i drużyny. Można na mnie polegać w trudnych sytuacjach. Doskonalę się w technikach harcerskich. Jako syn, brat, wnuk jestem gotowy do poświęceń na rzecz rodziny. Pamiętam o swoich obowiązkach i właściwie je wypełniam. Staram się być przykładem dla swoich rówieśników. Harcerzem jestem nie tylko wtedy, kiedy mam na sobie mundur. Jestem gotów na każde wezwanie do służby.

Wymagania na stopień wywiadowcy


Ćwik (złota lilijka na krzyżu)

  • Zdobywany w wieku 13-16 lat
  • Czas trwania próby: 6-10 miesięcy

Idea stopnia

Utożsamiam się z systemem wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Jestem mistrzem w technikach harcerskich. Nie załamują mnie trudności. Daje sobie radę w każdej sytuacji. Jestem godny zaufania. Odpowiedzialnie wywiązuję się z przyjętych na siebie obowiązków. Potrafię kierować i zgodnie pracować w zespole. Jestem gotowy do podjęcia świadomej służby społecznej. Osiągam widoczne efekty w pracy nad sobą. Uczestniczę w życiu Kościoła i żyję życiem sakramentalnym. Daję dobry przykład młodszym harcerzom w codziennym życiu, kierując się służbą Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Jestem odpowiedzialny za rodzinę, drużynę, grupę kolegów, do których należę. Zachowuję godną postawę wobec dziewcząt.

Wymagania na stopień ćwika


Harcerz Orli (złoty okrąg i lilijka na krzyżu)

Idea stopnia

Wkraczam w dorosłe życie, samodzielnie określam i kształtuję swój światopogląd. Odczytuję swoje powołanie, świadomie określam swoją drogę życiową. Jestem odpowiedzialny, można na mnie polegać. Pogłębiając wiarę zaczynam świadczyć o niej poza harcerstwem. Moje życie budowane jest na chrześcijańskim fundamencie. Jestem oparciem dla swojego rodzeństwa, rodziców, staram się być przykładem dla moich rówieśników. Angażuję się w życie społeczne. Wkraczam na drogę rozwoju wędrowniczego, instruktorskiego, bądź harcerstwa starszego. Systematycznie pełnię służbę bliźniemu. Świadomie kształtuję swoje relacje z otoczeniem, pełen pogody ducha rozwiązuję pojawiające się problemy.

Komentarz:

Próba polega na ułożeniu od 6 do 10 zadań, których zrealizowanie pozwoli na osiągnięcie ideału opisanego w stopniu, zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz wypełnienia służby potrzebującym. Przynajmniej trzy zadania winny zakończyć się trwałym śladem. Próbę układa harcerz wraz z opiekunem na podstawie punktów zamieszczonych w wymaganiach i zatwierdza ją przed odpowiednią Kapitułą, która może wnieść korekty.

Wymagania na stopień Harcerza Orlego


Harcerz Rzeczypospolitej (złoty okrag, lilijka i wieńce na krzyżu)

Idea stopnia

Znam „Sylwetkę Harcerza Rzeczypospolitej”. Staję się autorytetem harcerskim i wzorem dla innych. Daję przykład postawy harcerskiej. Moje życie we wszystkich przejawach jest realizacją chrześcijańskiego systemu wartości oraz Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Mam ukształtowaną wiarę, wolę i charakter, które decydują o tym, że wybieram Miłość i staram się zło zwyciężać dobrem. Systematycznie pracuję nad swym charakterem. Jestem samodzielny, obowiązkowy, odpowiedzialny i przedsiębiorczy. Chętnie pełnię służbę bliźnim. Jestem organizatorem otaczającego mnie życia. Rozpoznałem i realizuję swoje powołanie w życiu oraz w społeczeństwie. Wiem, jak mogę służyć swojemu krajowi. Buduję swoją przyszłość. Pracuję lub studiuję; mam sprecyzowane plany zawodowe i podnoszę swoje kwalifikacje. Wiem, jaki ślad chcę po sobie pozostawić.

Komentarz:

Próba polega na ułożeniu od 6 do 10 zadań, których zrealizowanie pozwoli na osiągnięcie ideału opisanego w Sylwetce Harcerza Rzeczypospolitej, zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności, oraz pełnienie służby potrzebującym. Przynajmniej trzy zadania winny zakończyć się trwałym śladem. Próbę układa harcerz wraz z opiekunem i zatwierdza ją przed odpowiednią Kapitułą, która może wnieść korekty.

Wymagania na stopień Harcerza Rzeczypospolitej