Rada Drużyny

Aktualny skład Rady Drużyny 

  1. pwd. Krzysztof NOWACKI HR
  2. dh. Grzegorz NOWAK
  3. dh. Wiktor MILCZAREK
  4. dh. Marcin KĘPCZYŃSKI
  5. dh. Arkadiusz SYNOWICZ
  6. dh. Paweł KURCZEWSKI
  7. dh. Bartosz TRUSZKOWSKI
  8. dh. Jakub KAMIŃSKI