Próba harcerza

Każdy harcerz, kótry chce przynależeć do 1 Próbnej Maszewskiej Drużyny Harcerzy "Białe Wilki" musi wypełnić Kartę Próby Harcerza i dostarczyć ją Drużynowemu.


KARTA PRÓBY HARCERZA 1 PMDH „BIAŁE WILKI”

Imię  i nazwisko: ……………………………………………….

Zastęp: …………………………………………………………..

Wkraczając na drogę harcerskiej przygody życia rozpoznaje, czym jest dla mnie harcerstwo. Zakosztowałem przygody, poznałem braterstwo, uczę się wymagać od siebie. Wyraziłem chęć zastania harcerzem. Wiem, że obok przeżycia przygody w harcerskiej drużynie podejmę służbę Bogu, Ojczyźnie i Bliźnim.

 

Lp.

ZADANIE

TERMIN

POTWIERDZENIE

1.

Uzyskał pisemną zgodę od Rodziców na wstąpienie do ZHR i przekazał ją Drużynowemu.

 

 

 

2.

Wie, dlaczego chce być harcerzem. Wie, czego od harcerza wymaga Prawo Harcerskie.

 

 

 

3.

Zna numer, kolor chusty, symbole, nazwę i Patrona Drużyny, datę rozkazu założenia Drużyny, zna imię i nazwisko Drużynowego, Przybocznego i Zastępowego (adres i tel., e-mail).

 

 

4.

Umie przywitać się i zameldować po harcersku.

 

 

 

5.

Zna symbolikę lilijki harcerskiej i krzyża harcerskiego. Wie, do czego wzywa go pozdrowienie „Czuwaj!”. Rozszyfrowuje skrót ZHR i wie, po czym poznać przynależność  harcerza do ZHR.

 

 

6.

Systematycznie i punktualnie uczestniczy w zbiórkach (Zastępu i Drużyny).

 

 

 

7.

Prowadzi notatnik harcerski, zna  obrzędowe pieśni harcerskie: Modlitwę harcerską, Hymn, Bratnie słowo, Płonie ognisko, Zwyczaj to stary jak świat, Szara lilijka.

 

 

8.

Skompletował mundur.

 

 

9.

Zaliczył bieg po mundur i szanuje go.

 

 

10.

Zaliczył bieg po chustę.

 

 

11.

Otworzył próbę na stopień harcerski.

 

 

12.

Odbył końcową próbę dzielności (harc) ustaloną przez Drużynowego.

 

 

Zaliczono próbę harcerza zgodnie z rozkazem . . . .. . . . . . . z dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                                                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                                                 

                                                                                                             Podpis Drużynowego 

 

Tu możesz pobrać kartę w pliku Word: Karta próby harcerza