Obrzędowość

O obrzędowości słów kilka…

Ognisko_obrzedowoscCo to jest obrzędowość ?

Obrzędowość drogi Druhu, to najważniejsza rzecz, która charakteryzuje daną drużynę. To ona spaja i łączy grupę, a zarazem odróżnia ją od innych. Można powiedzieć, że obrzędowość to niedostrzegalne na co dzień, tajemnicze spoiwo, które w połączeniu z innymi elementami harcerstwa, staje się tym co nazywamy harcerskim stylem. Inaczej możemy potocznie nazwać to "duchem drużyny".  


 

W jakim celu się ją wprowadza ?

  • Scala drużynę;
  • Tworzy jej legendę i etos;
  • Buduje poczucie jedności;
  • Towrzy nastrój tajemniczości "klimat".