Dla Rodziców

Informacja o składkach członkowskich w 1 MDH " BIAŁE WILKI"

Drodzy Rodzice,

informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Rady Drużyny składki członkowskie w 2016/2017 roku wynoszą 15,00 zł za miesiąc od zucha i harcerza.

Składki zbieramy w Drużynie, następnie składki wpłacamy jako druzyna za kwartał z góry na konto:

Obwód Płocki ZHR  

Nr konta: 08 1600 1286 1843 0770 6000 0045

WAŻNE !

Warunkiem udziału jednostki i poszczególnych harcerzy w Harcerskiej Akcji Zimowej (HAZ) i Harcerskiej Akcji Letniej (HAL) 2016/2017 jest opłacenie składek odpowiednio do I i III kwartału 2017 włącznie, do momentu zatwierdzania wyjazdu.

System płacenia składek:

Za kogo? Za ile osób ?   Składki za
1 miesiąc
Składki za
1 kwartał
Składki za
1 rok
Harcerz 1 15,00 zł 45,00 zł 180,00 zł
Drużyna harcerska 16      240,00 zł    720,00 zł 2.880,00 zł

 

UWAGA ! W uzasadnionych przypadkach jest możliwość ubiegania się o zwolnienie z części lub całości składki do końca roku 2016, przez poszczególne osoby. W tym celu należy złożyć u drużybowego wypełniony przez rodziców harcerza wniosek (Wniosek o zwolnienie z opłacania składek członkowskich ZHR).

Zebrane wnioski Drużynowi przekazują do Obwodu w terminie do 20.01.2017r. Następnie Obwody mają czas na przekazanie wniosków do Biura Okręgu ostatecznie do 30.01.2017. Po rozpatrzeniu wniosków drużynowi zostaną poinformowani o nowym naliczeniu składek w ich drużynach.

Nie zwalnia to jednostek uczestniczących w Harcerskiej Akcji Zimowej HAZ (Zimowiska) czy Harcerskiej Akcji Letniej HAL ( Obóz letni, spływ ) od terminowej wpłaty składek za I kwartał 2017 roku. Powstałą nadwyżkę wyrównamy w kolejnym kwartale.