1 MDH BIAŁE WILKI

Witaj Internauto ! A może Harcerko, Harcerzu !

Cieszymy się, że zajrzałaś/łeś na naszą stronę internetową. Mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś, co Cię zainteresuję, a w przyszłości będziesz tu od czasu do czasu zaglądała/ał.

Życzymy miłych wrażeń oglądając naszą stronę ! :)

Coś o nas

logo

1 Maszewska Drużyna Harcerzy "Białe Wilki" została powołana rozkazem Hufcowego Płockiego Hufca Harcerzy nr L08/2015 w dniu 30 września 2015 roku. Działają w niej dwa zastępy. Zbiórki odbywają się w każdą środę o godz. 18.00. Dodatkowo w soboty prowadzone są zajęcia z majsterkowania. Aktualnie nasza Drużyna zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem obrzędowości oraz realizacją Kampanii Patron (zdobywamy imię Rotmistrza Witolda Pileckiego). Więcej o tym co się u nas dzieje można przeczytać w zakładce "Aktualności".

Dlaczego nasza Drużyna wybrała nazwę "Białe Wilki" ? Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w tekście poniższego utworu:

trop1

dsc_0141

Kilka słów o naszej organizacji

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej


zhrka– organizacja harcerska non-profit, zarejestrowana jest jako organizacja pożytku publicznego. Związek opiera swoją działalność wychowawczą na społecznej pracy członków.

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej odwołuje się do tradycji ideowej skautingu i polskiego harcerstwa, chce kontynuować zasady programowe, metodyczne i organizacyjne Związku Harcerstwa Polskiego lat 1918-1939. ZHR używa tradycyjnego hymnu, odznak i symboliki harcerskiej.

Związek wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie. Jest organizacją otwartą dla wszystkich osób poszukujących wiary, których postawa osobista jest inspirowana Prawem Harcerskim i Przyrzeczeniem, przy czym instruktorki i instruktorzy są chrześcijanami.

harcerzInstruktorzy ZHR, to ludzie którzy ukończyli zarówno kursy metodyczne oraz instruktorskie, uprawniające do prowadzenia jednostek i wychowywania podopiecznych. Są to osoby pełnoletnie. Prowadzenie drużyn/gromad jest dobrowolne i nie jest formą zarobku. Głównym założeniem skautingu jest wychowywanie młodych przez młodych, dlatego też często drużynowymi są osoby uczące się w liceum bądź na studiach, lecz są one w pełni przygotowane do prowadzenia drużyny.

Harcerstwo ma na celu wychowanie młodzieży, wspieranie rozwoju, a także kształtowanie charakterów. Chcemy rozwijać własne zainteresowania oraz staramy się walczyć z naszymi wadami. Wszystko to dzieje się podczas zbiórek, zdobywania sprawności, prób na stopnie oraz wspólnych wyjazdów pełnych zajęć i atrakcji.


ogniskoJeżeli nie boisz się podjąć wyzwania dołącz do nas !

Zbiórki odbywają się w każdy piątek o godz. 18.00 w harcówce przy Kościele w Maszewie Dużym.